Mängukool
Facebook

Eelkool 6 – 7 aastastele lastele

Eelkooli arendusring sobib nendele lastele, kes alustavad tuleval sügisel oma kooliteed. Eelkooli tunnid toimuvad kord nädalas ja õppetöö kestab septembrist kuni maikuu keskpaigani. Ringijuhendaja on õpetaja Ivika Suigusaar. Alanud on registreerumine 2019/20 õppeaasta rühmadesse:

  • teisipäevane rühm kl. 16.00-18.45 (aeglasem õpitempo),
  • kolmapäevane ja neljapäevane rühm kl. 17.00-19.45 
  • laupäevane rühm kl. 10.00 – 12.45 

Meie klassiruum asub Saue Noortekeskuses Koondise 20, II korrusel, riided ja välisjalatsid palume jätta I korruse garderoobi.

Eelkooli õppetunnid:

Meie põhieesmärk on tegeleda lapse sotsiaalse valmidusega, et koolipinki istumine ning kaasõpilastega ja tunnis valitseva korraga arvestamine koolijütsil ladusalt läheks. Eelkooli rühmas õpib korraga kuni 12 last. Ringijuhendaja on õpetaja Ivika Suigusaar.

Eesti keel ja kõne – siin me kordame üle tähed ja arendame sõnavara, harjutame kuulamist ja jutustamist. Laps õpib huvi tundma lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu ning
omandab lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

Matemaatika – siin me õpime numbreid, arve ja loendamist, suuruseid ja arvutamist, mõõdame ja uurime geomeetrilisi kujundeid, kordame üle aastaajad ja kuude nimetused, jätame meelde nädalapäevad ja õpime ära kellaajad. Õppetöös kasutame põnevaid MIO roboteid!

Loodusõpetus – siin tutvub laps end ümbritseva sotsiaalse-, loodus- ja tehiskeskkonnaga, liiklusmärkide ja reeglitega, teeb ise näpu mullaseks ja kasvatab seemnest taime, tutvub Eesti rahvussümboolikaga ning rahvakalendri toredate tähtpäevadega.

Käeline tegevus – siin me joonistame ja maalime, lõikame ja kleebime, voolime ja meisterdame, selles tunnis on oluline, et laps tunneks rõõmu loovast eneseväljendusest.Käeline tegevus lõpetabki alati meie õppepäeva.
* Täpsemalt saab iga lapsevanem tutvuda Mängukooli õppekavaga Eesti Haridus- ja Infosüsteemi portaalis www.ehis.ee

Eelkoolis kasutatav õppematerjal on jaotatud kahte ossa, mis võimaldab hästi õppetükke kalendrisse sobitada. Õppematerjali esimene osa katab tunniteemad suve lõpust kuni jõuludeni ja teine osa jaanuarist jaanipäevani. Kõik eelkoolis kasutatavad õppematerjalid on õppemaksu hinna sees.

Hind: 1 kuu tasu on 48.- €, vaata lähemalt meie hinnakirjast

Lapse registreerimiseks palume Teil täita ära registreerimise vorm ja see Mängukoolile edastada! Tutvu ka Mängukooli õpilase meelespeaga, et teaksid, mida kooli kaasa võtta. Huvikoolis ei toimu õppetööd riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel (kui õpetaja ei ole teisiti informeerinud). 2018/19 õppeaasta vaheajad on:

22.okt. 2018.- 28.okt. 2018
24.dets..2018 – 6.jaan..2019
25.veebr.2019 – 3.märts 2019
22.aprill 2019 – 28.aprill 2019

Eelkool