Mängukool
Facebook

Hinnakiri

Mängukooli huviringide 2018/2019 õppeaasta kuupõhise õppemaksu tasumise summad ja tähtajad:

Huviring

Kuutasu

Makse tähtaeg

Mängukool 4 – 5 aastastele lastele

44.- € *

iga algava kuu eest kuu 8.ks kuupäevaks

Eelkool 6 – 7 aastastele lastele

48.- € *

iga algava kuu eest kuu 8.ks kuupäevaks

Pipi laager – suvekool 5-7 a.

Pipi laager – suvekool 7-9 a.

115.- € *

125.- € *

30.- registreerumisel/ ülejäänud summa 2 nädalat enne laagri toimumist

Inglise keele ring 7 – 9 aastastele lastele

30.- € *

iga algava kuu eest kuu 8.ks kuupäevaks

Robootika

30.- €*

iga algava kuu eest kuu 8.ks kuupäevaks

Õpime lugema

40.-  €*

iga algava kuu eest kuu 8.ks kuupäevaks

Mänguring 0,8 – 3 aastastele lastele

28.-  €*

iga algava kuu eest kuu 8.ks kuupäevaks

* Mängukool on  registreerinud Eesti Haridus- ja Infosüsteemi registris ( EHIS www.ehis.ee )  oma huvikooli õppe- ja ainekavad. See tagab lapsevanemale võimaluse registreerida lapse koolituskulud meie Mängukoolis oma tuludeklaratsioonis, mille tulemusel tagastab riik kuni 21 % tasutud õppemaksust. Tulumaksu tagastuse saab lapse koolitusarve eest maksnud lapsevanem.

NB! Õppemaks sisaldab kõiki arendusringi õppetööga seonduvaid kulutusi ja materjale.

Laager – suvekooli eeskirjad.

1. Laagril on oma kindel märgistatud territoorium, millelt väljaminek on keelatud. Oma territooriumilt võivad lapsed väljuda vaid koos laagri kasvatajaga laagri väljasõitude ja matkade ajal. Laagri kasvatajad valvavad lapsi terve õues viibimise aja. Kui laps hoolimata eelnevast kokkuleppest lahkub omavoliliselt laagri territooriumilt, ei  vastuta lastelaager territooriumilt väljunud lapse eest.

2. Territooriumilt ühiste ürituste tarvis koos väljas käies tuleb kõigil lastel  järgida kõiki ettevaatusabinõusid, käia tee vasakul pool ääres, käia ühe või kahekaupa – keset teed kambakesi käimine on keelatud.

3. Koos rühmaga muuseumis jt. avalikes kohtades liikudes tuleb järgida üldiseid viisakusreegleid.

4. Laagris peavad lapsed alluma laagri personali korraldustele.

5. Julgustage juba kodus lapsi, et kõigist üritustest võtavad kõik laagri lapsed osa.

6. Kasutatud meisterdamise vahendid, mängud või spordivahendid viiakse mängu lõppedes omale kohale tagasi. Asju hoitakse hästi.

7. Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha, väärisesemete ja telefonide eest.

8. Kõik on üksteisele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad lapsed üksteist. Löömine ja halvasti ütlemine on lubamatu, austame üksteist.

9. Teavitage last, et laagris võib ta iga oma väikese ja suurema probleemiga pöörduda igal ajal laagri personali poole. Igale asjale on alati lahendus – leiame need koos üles.

10. Laagri personal peab laagris tagama distsipliini ja korra ning peab tarvitama vastavaid meetmeid selle otstarbeks (kõrgendatud hääl ja ühiselt kokku lepitud karistus reeglite korduvale eirajale).

11. Kui üks laagriline on teisele kahju tekitanud, on vastutus kahju tekitanud lapse lapsevanemal.

12. Laagrile materiaalse või muu kahju tekitamise korral vastutab täiel määral laagrilise lapsevanem või hooldaja ning tasub kahju.

13. Laagri eeskirjade korduvad tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile laagri maksumust ei kompenseerita.

14. Laagris tehtud fotosid ja filme võib laagri juhataja kasutada veebis ja trükistes, mis puudutavad Mängukooli tegevust.

15.Laagrisse ei võeta erivajadustega lapsi (vaimne- või füüsiline puue, ADHD, depressioon,jne) kuna puudub vajalik lisapersonal. Laagril on õigus erivajadustega laps laagrist koju saata kui laps ei saa laagri programmi ja/või distsipliiniga hakkama, maksumust ei kompenseerita.

16. Kui laps saabub laagrisse hiljem või lahkub laagrist enne vahetuse lõppu, siis laagri maksumust ei kompenseerita. Lapse haigestumisel laagri ajal tasaarveldamist ei toimu.

17. Laagril on õigus laps laagri nimekirjast eemaldada või mitte vastu võtta juhul kui lapsevanem või hooldaja ei nõustu laagri eeskirjade ja tingimustega.

18. Laagrisse registreerimisel tuleb tasuda ettemaks 30.- EUR  2 nädala jooksul vastavalt esitatud arvele. Ettemaksu tähtajaks mittelaekumisel registreerimine tühistatakse. Laagri tasu teise osa maksmise tähtaeg on 2 nädalat enne laagri algust. Ettemaksu laagrist loobujale ei tagastata, kuid loobuja võib leida endale asendaja või registreeruda mõnda teise vahetusse.

19. Lapse haigestumise korral enne laagrisse tulekut saatke kohe sellesisuline teade e-postiga. Kirjalikult teatatud haigestumise korral (arstitõendi olemasolul) tagastatakse teile makstud summa, millest on maha arvatud ettemaks. Ilma arstitõendita laagri koha loobumisel alates teise osamaksu tasumisest tagasimaksu ei toimu kuid loobuja võib leida endale asendaja kuni 24 h enne laagri algust.

20. Laagrisse ei tohi tulla haigestunud laps (tugev nohu, köha, peavalu, kurguvalu,  väike palavik jne.). Haigestumise korral palun võtke koheselt ühendust Arendusringid OÜ esindajaga ja leiame parima lahenduse mõnes teises laagrivahetuses osalemiseks.

21. Laagri ärajäämise korral Arendusringid OÜ tõttu tagastatakse lapsevanemale kogu laagri maksumus.

REGISTREERIDES oma lapse Mängukooli kodulehel meie laager-suvekooli kinnitab lapsevanem, et on eelnevalt koos lapsega tutvunud laager-suvekooli eeskirjadega ja on nendega nõus!