Mängukool
Facebook

Meist

Mängukooli meeskonna jaoks on maailma suurimaks väärtuseks perekond! Mängukool on ellu kutsutud kahel põhjusel – pakkudes erinevaid arendusringe soovime aidata lastel valmistuda kooliks ning lisaks sellele propageerime perekondlikku ühistegevust.

Lapse koolivalmiduse näitajateks on lapse tervislik, sotsiaalne, motivatsiooniline ja vaimne valmisolek. Lähtuvalt koolivalmiduse näitajatest, paneme Mängukoolis rõhku kõige olulisematele last arendavatele teguritele, milleks on: mänguoskus, õpioskus ja suhtlemisoskus. Mängukooli huviringide programm on küll mängulise ja loomingulise iseloomugaga, kuid kevadeks seisavad Teie ees rõõmsad, õpihuvilised ja julged tulevased koolijutsid!

Lisaks eelkooli rühmadele ning arendavatele huviringidele on Mängukoolil soov pakkuda peredele põnevaid ühistegevusi, et saaksime meie kiires elutempos korrakski aja maha võtta ja koos perega kvaliteetaega veeta. Olgu see ühistegevus siis mõni vahva õpituba, kus saame üheskoos meisterdada, või hoopis õuesõppe reis, kus veedame päeva kaunis Eestimaa looduses uusi ja huvitavaid teadmisi omandades.

Õppetöö Mängukoolis toimub lastepärases õppeklassis, kus üks osa ruumist on sisustatud mänguasjadega. Mängukooli seinal on suur tahvel, kus lapsed igas tunnis reas oma kätt saavad harjutada. Olulisel kohal õppetöö läbiviimisel on meie klassi mõnus padjanurk, kus iga last ootab oma istumispadi, mida kasutatakse vaheldusena laua taga töötamisele lugemis- ja vestluspauside läbiviimisel. Lisaks lugemisele, kirjutamisele ja arvutamisele me ka võimleme ning mängime  oma õppetundides ringmänge. Mängupauside ajal saavad lapsed tegutseda pallimeres, ehitada pehmetest klotsidest maja või takistusrada, või hoopis mängida üheskoos arendavaid lauamänge. Igav meil siin juba ei hakka!

Mängukooli õpetajad:

Mängu- ja eelkooli rühmade ning inglise keele ringi õpetajaks on Tallinna Ülikooli lõpetanud ja ennast nii Pedagoogilise Seminari täiendõppes kui Waldorfpedagoogilise Seminari kursustel täiendanud kolme lapse ema Ivika Suigusaar

Õpitubasid ja kunstiringe viivad läbi erinevad kunsti- ja käsitööõpetajad.

Õpituba

Õpituba