Mängukool
Facebook

Robootika ring 6 – 8 aastastele lastele

Robootika arendusringi algaste on mõeldud alles alustavatele noortele robootikahuvilistele vanuses 6-8 aastat. Tunnid toimuvad Saue Noortekeskuses Mängukooli klassis 1 kord nädalas. Robootika rühmas tegutseb korraga kuni 10 last. Õppetöö algab 6.jaan.2018 ja kestab maikuu lõpuni. Ringijuhendaja on õpetaja Kristina Udris huvikoolist Mängutegu.

I rühm laupäeviti kell 13.00-14.00rühm on täis

II rühm laupäeviti kell 14.15-15.15 - rühm on täis

III rühm alates september 2018 esmaspäeviti (päev võib veel muutuda) kell 17.00-18.00

Robootika ringi eesmärk: Robootika algaste on mõeldud nendele lastele, kel puuduvad veel robootikaalased teadmised ning on jõukohane kõigile. Laps saab teada, mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga. Arendusringis toimub töö paari kaupa LEGO WeDo 2 komplektidega. Lapsed ehitavad legodest erinevaid roboteid ning saavad neid “elama panna” tahvevlarvuti programmi abil.

Tegevus koosneb teooriast ja praktilisest osast.

  • Laps saab teada millest robotid koosnevad, milliseid roboteid on maailmas olemas, millistes valdkondades saavad robotid inimesi asendada.

  • Õpime tundma mootoreid, nende kasutamist ja programmeerimisvõimalusi WeDo komplekti abil.

  • Õpime tundma anduried: liikumis- ja kallutusanduri kasutamine WeDo robotite ehitamisel ja programmeerimisel.

  • Räägime erinevatest ülekandeviisidest: hammasülekanne, tiguülekanne, lintülekanne, nende kasutamine praktiliste tööde juures.

  • Õpime tekitama heli WeDo keskkonnas.

Hind: 1 kuu tasu on 28.- EUR, vaata lähemalt meie hinnakirjast

Lapse registreerimiseks palume Teil täita ära registreerimise vorm ja see Mängukoolile edastada!

Robootika