Mängukool
Facebook

Robootika ring 6 – 8 aastastele lastele

Robootika arendusring on mõeldud alles alustavatele noortele robootikahuvilistele vanuses 6-8 aastat. Tunnid toimuvad Saue Noortekeskuses Mängukooli klassis 1 kord nädalas. Robootika rühmas tegutseb korraga kuni 10 last. Õppetöö algab 1. oktoober 2018 ja kestab maikuu lõpuni. Ringijuhendaja on õpetaja Kristina Udris huvikoolist Mängutegu.

I rühm algajatele esmaspäeviti kell 17.00-18.00 

II rühm edasijõudnumatele esmaspäeviti kell 18.00-19.00

Robootika ringi eesmärk: Robootika algaste on mõeldud nendele lastele, kel puuduvad veel robootikaalased teadmised ning on jõukohane kõigile. Laps saab teada, mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga. Arendusringis toimub töö paari kaupa LEGO WeDo 2 komplektidega. Lapsed ehitavad legodest erinevaid roboteid ning saavad neid “elama panna” tahvevlarvuti programmi abil. Eesmärgiks on soovijail osaleda väikeste tiimidena Laagri robootika võistlusel FIRST LEGO League Jr.

Tegevus koosneb teooriast ja praktilisest osast.

  • Laps saab teada millest robotid koosnevad, milliseid roboteid on maailmas olemas, millistes valdkondades saavad robotid inimesi asendada.

  • Õpime tundma mootoreid, nende kasutamist ja programmeerimisvõimalusi WeDo komplekti abil.

  • Õpime tundma anduried: liikumis- ja kallutusanduri kasutamine WeDo robotite ehitamisel ja programmeerimisel.

  • Räägime erinevatest ülekandeviisidest: hammasülekanne, tiguülekanne, lintülekanne, nende kasutamine praktiliste tööde juures.

  • Õpime tekitama heli WeDo keskkonnas.

Hind: 1 kuu tasu on 30.- EUR, vaata lähemalt meie hinnakirjast

Lapse registreerimiseks palume Teil täita ära registreerimise vorm ja see Mängukoolile edastada!

Huvikoolis ei toimu õppetööd riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel (kui õpetaja ei ole teisiti informeerinud). 2018/19 õppeaasta vaheajad on:

22.okt. 2018.- 28.okt. 2018
24.dets..2018 – 6.jaan..2019
25.veebr.2019 – 3.märts 2019
22.aprill 2019 – 28.aprill 2019

Robootika