Mängukool
Facebook

Inglise keele ring 7 – 10 aastastele lastele

Inglise keele ringi sihtgrupiks on I ja II klassi lapsed. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas. Õppetöö toimub septembrist kuni maikuu keskpaigani. Oleme uue inglise keele ringi juhendaja otsingul, senikaua ringi ei toimu.

Meie klassiruum asub Saue Noortekeskuses Koondise 20, II korrusel, riided ja välisjalatsid palume jätta I korruse garderoobi.

Inglise keele ringi eesmärk on:

- Lapsel areneb võõrkeele mõistmine läbi eakohaste mängude ja tegevuste;
- Lapse inglisekeelne sõnavara areneb kuulamise kaudu kuni 60 sõna ja väljendini;
- Laps püüab kasutada omandatud väljendeid erinevates situatsioonides;
- Lapsel tekib julgus ja tahtmine suhelda teiste võõrkeelsete lastega.

Oma õppetöös kasutame Cambridge University Press poolt välja antud õppematerjale, mis on koostatud spetsiaalselt kuulmise järgi võõrkeele õppimiseks. Õppetunnid muudavad lastele huvitavamaks lustakad õppefilmid, laulud ja pildikaardid, aega jagub ka inglisekeelseteks rühmamängudeks.

Õpperühmas on kuni 10 last, mis võimaldab kõigil tunnis aktiivselt osaleda.Inglise keele ringis omandatud sõnavara ja keeletunnetus on hea ettevalmistus inglise keele õppeks koolis. Mängukooli inglise keel annab lapsele hea võimaluse leida uusi sõpru oma perepuhkusel välisriikides ja julgustab suhtlema mistahes rahvusest inimestega.

Hind: 1 kuu tasu on 40.- €, vaata lähemalt meie hinnakirjast

Lapse registreerimiseks palume Teil täita ära registreerimise vorm ja see Mängukoolile edastada!

Eelkooli rühm padjanurgas