Mängukool
Facebook

Eelkool 6 – 7 aastastele lastele

Laste registreerimine 2024/25 õa eelkooli on alanud!

Eelkooli arendusring sobib nendele lastele, kes alustavad tuleval sügisel oma kooliteed. Eelkooli tunnid toimuvad kord nädalas 2,5 h korraga ja õppetöö kestab septembrist kuni maikuu keskpaigani. Meie klassiruum asub Saue Noortekeskuses Koondise 20, II korrusel. Eelkooli juhendajad on õpetaja Ivika Suigusaar ja eripedagoog Laura Põld. Meie koolis alustab 2024 a sügisel 5 eelkooli rühma, igas rühmas õpib korraga kuni 12 last:

  • teisipäevane rühm kl. 16.30-19.00 (aeglasem õpitempo** – loe allpool) 

  • kolmapäevane ja neljapäevane rühm kl. 16.30-19.00 

  • kolmapäevane rühm kl.13.30 – 16.00

  • laupäevane rühm kl. 10.00 – 12.30 (rühm on täis)

EELKOOLI põhieesmärk on lapse stressivaba ettevalmistamine kooliks. Tegeleme lapse sotsiaalse valmidusega, et koolipinki istumine ning kaasõpilastega ja tunnis valitseva korraga arvestamine koolijütsil ladusalt läheks. Kordame üle ja harjutame lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskuse alused, et lapse toimetulek õppetöös kergem oleks. Eelkooli õppepäev koosneb 4 koolitunnist (a` 35 min.)

Eesti keel ja kõne – siin me kordame üle tähed ja häälikud, arendame sõnavara, harjutame lugemist, kuulamist ja jutustamist. Laps õpib huvi tundma lastekirjanduse vastu, omandab lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

Matemaatika – siin me õpime arve ja loendamist, suuruseid ja arvutamist, mõõdame ja uurime geomeetrilisi kujundeid, kordame üle aastaajad ja kuude nimetused, “loeme” raha, jätame meelde nädalapäevad ja õpime ära kellaajad.

Loodusõpetus – siin tutvub laps end ümbritseva sotsiaalse-, loodus- ja tehiskeskkonnaga, liiklusmärkide ja reeglitega, tutvub Eesti rahvussümboolikaga ning rahvakalendri toredate tähtpäevadega.

Käeline tegevus – siin me joonistame ja maalime, lõikame ja kleebime, voolime ja voldime, kokkuvõtvalt meisterdame. Selles tunnis on oluline, et laps tunneks rõõmu loovast eneseväljendusest. Käeline tegevus lõpetabki alati meie õppepäeva.
* Täpsemalt saab iga lapsevanem tutvuda Mängukooli õppekavaga Eesti Haridus- ja Infosüsteemi portaalis www.ehis.ee

** Aeglasema õpitempoga rühm sobib hästi lastele, kes ei oska veel lugeda ega kirjutada ning vajab rohkem tähtede ja numbrite kordamist. Läbime täpselt sama õppeprogrammi, mis teiste rühmadega kuid nende lastega võtame alguses kõik häälimisharjutused põhjalikult rahulikus tempos läbi, et sõnade veerimine ladusalt tulema hakkaks. Samuti sobib see rühm keskmisest tagasihoidlikumale õpilasele, keda tuleb kaasa rääkima julgustada.

Eelkooli kõik tunnid on alates 2020 aastast ka elektroonilisel teel kättesaadavad, mis võimaldab haigeks jäänud või reisil oleval lapsel igast tunnist siiski osa saada. Kõik eelkoolis kasutatavad õppematerjalid on õppemaksu hinna sees.

Hind: 1 kuu tasu on 60.- €, vaata lähemalt meie hinnakirjast

Kõik meie õpilased on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi, mis võimaldab vanematele tulumaksutagastust õppemaksust.

Lapse registreerimiseks palume Teil täita ära registreerimise vorm ja see Mängukoolile edastada! Tutvu ka Mängukooli õpilase meelespeaga, et teaksid, mida kooli kaasa võtta. Huvikoolis ei toimu õppetööd riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel (kui õpetaja ei ole teisiti informeerinud). 

Eelkool