Mängukool
Facebook

Meist

Mängukooli meeskonna jaoks on maailma suurimaks väärtuseks lapsed! Mängukool on ellu kutsutud kahel põhjusel – pakkudes erinevaid arendusringe soovime aidata lastel kasvada kooliküpseks ning lisaks sellele nõustame lapsevanemaid lapse kooliks ette valmistamisel.

Lapse koolivalmiduse näitajateks on lapse tervislik, sotsiaalne, motivatsiooniline ja vaimne valmisolek. Lähtuvalt koolivalmiduse näitajatest, paneme Mängukoolis rõhku kõige olulisematele last arendavatele teguritele, milleks on: mänguoskus, õpioskus ja suhtlemisoskus. Mängukooli huviringide programm on küll mängulise ja loomingulise iseloomugaga, kuid kevadeks seisavad Teie ees rõõmsad, õpihuvilised ja julged tulevased koolijutsid!

Õppetöö Mängukoolis toimub Saue Noortekeskuses asuvas lastepärases õppeklassis, kus on lisaks koolilaudadele ja toolidele tähtsal kohal ka “padjaring”, sest tahame omavahel hästi palju suhelda mugavas ja pingevabas õhkkonnas. Olulisel kohal õppetöö läbiviimisel on õuesõpe, kasutame päikeselisi kevadpäevi Saue mõisapargis õppimiseks või siis hoopis Jõgisoo seltsimajas Pipi suvelaagris õpitu kinnistamiseks.

Mängukooli meeskond:

Saue mängukooli ja eelkooli rühmade õpetajaks on Tallinna Ülikooli lõpetanud ja ennast nii Pedagoogilise Seminari täiendõppes, Waldorfpedagoogilise Seminari ja Montessori pedagoogika kursustel täiendanud kolme lapse ema Ivika Suigusaar. Ivika on ka üks kasvatajatest laste suvelaagrites, kus paljud meie mängukooli ja eelkooli lõpetanud lapsed enne suurt kooli veelkord kokku saavad. Ivikal on nii huviringide kui laagrite läbiviimisel abiks Tuule-Mari Kuningas, Viivian Suigusaar, Laura Põld ja Sirli Tähepõld.

Ivika, Tuule-Mari, Viivian ja Laura Pipi lastelaagris.