Mängukool
Facebook

Meist

Mängukooli meeskonna jaoks on maailma suurimaks väärtuseks perekond! Mängukool on ellu kutsutud kahel põhjusel – pakkudes erinevaid arendusringe soovime aidata lastel kasvada kooliküpseks ning lisaks sellele nõustame lapsevanemaid lapse kooliks ette valmistamisel.

Lapse koolivalmiduse näitajateks on lapse tervislik, sotsiaalne, motivatsiooniline ja vaimne valmisolek. Lähtuvalt koolivalmiduse näitajatest, paneme Mängukoolis rõhku kõige olulisematele last arendavatele teguritele, milleks on: mänguoskus, õpioskus ja suhtlemisoskus. Mängukooli huviringide programm on küll mängulise ja loomingulise iseloomugaga, kuid kevadeks seisavad Teie ees rõõmsad, õpihuvilised ja julged tulevased koolijutsid!

Õppetöö Mängukoolis toimub lastepärases õppeklassis, kus on lisaks koolilaudadele ja toolidele tähtsal kohal “padjaring”, sest tahame omavahel hästi palju suhelda mugavas ja pingevabas õhkkonnas. Mängukooli seinal on suur tahvel, kus lapsed erinevaid käelisi harjutusi saavad teha. Olulisel kohal õppetöö läbiviimisel on õueala, kus ilusa ilma korral nii mängupause kui õuesõppe tunde läbi viime. Lisaks lugemisele, kirjutamisele ja arvutamisele me ka võimleme ning mängime  oma õppetundides ringmänge. Mängupauside ajal saavad lapsed tegutseda mängunurgas, ehitada pehmetest klotsidest maja või takistusrada, või hoopis mängida üheskoos arendavaid lauamänge. Igav meil siin juba ei hakka!

Mängukooli õpetajad:

Mängu- ja eelkooli rühmade õpetajaks on Tallinna Ülikooli lõpetanud ja ennast nii Pedagoogilise Seminari täiendõppes kui Waldorfpedagoogilise Seminari kursustel täiendanud kolme lapse ema Ivika Suigusaar. Robootikat õpetab lastele Kristina Udris erakoolist Mängutegu, Inglise keele ringe juhendavad Jaana ja Kristiina.

Õpituba

Õpituba